Music on the Square

Organizátoři soutěže Skutečná liga spolupracují s promotéry kulturních akcí a umožňují kapelám, které prošly soutěží si na těchto akcích zahrát.