Podmínky pro užívání webu

Registrací na portál Skutečná liga souhlasíte s následujícími Uživatelskými podmínkami:

I. DEFINICE

 1. Skutečná liga označuje web www.Skutečná liga či jakékoliv jiné platformy, které jsou obrandované zcela či částečně logy a jinými označeními či vizuály „Skutečná liga“, a to již nyní aktivní či v budoucnu vyvinuté a zprovozněné, a jejichž provozovatelem (uvedeným na příslušné platformě) je společnost N.S.E.F. production, spol. s r.o., se sídlem Žirovnická 2389/1a, Praha 10 – Záběhlice, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108724 (dále jen „Provozovatel“).
 2. „Námi“, „my“ či „naše“ v textech nepocházejících od uživatelů se označuje skutečná liga tým provozovatele.
 3. Obsahem se míní všechna data, umístěná (uploadovaná) uživateli na webu Skutečná liga, včetně zveřejněných informací a komunikace uživatelů prostřednictvím webu Skutečná liga.

II. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Registrací na webu Skutečná liga vyslovujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů. Vaše data budou použita pro účely správy serveru Skutečná liga a mohou být použita pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb..
 2. V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje zveřejníte na webu Skutečná liga, dáváte souhlas k jejich zpřístupnění celosvětově na internetu. Skutečná liga si vyhrazuje právo sdílet tyto údaje dále se subjekty třetích stran, například pro potřeby mobilních aplikací.  Zavazujeme se však chránit takto poskytnuté údaje tak, aby u třetích stran nedocházelo k jejich neoprávněnému shromažďování nebo jinému zneužívání. 
 3. Vaše osobní údaje budou vedeny v databázi registrovaných uživatelů po dobu, kdy bude trvat Vaše registrace. Máte právo kdykoli registraci zrušit a tím dojde k odstranění Vašich osobních údajů z databáze.
 4. Dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., vás poučujeme, že máto právo svůj souhlas na zpracování osobních dat bezplatně kdykoliv na adrese skutečné ligy odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na skutečnou ligu obrátit a případně se můžete s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
 5. Registrací dáváte souhlas se zasíláním informačních e-mailů s novinkami ze Skutečná liga a taky emailů s nabídkami a informacemi od partnerů Skutečná liga. Nastavení zasílání můžete kdykoliv zrušit anebo změnit ve vašem uživatelském profilu v sekci „Nastavení newsletterů“ anebo pomocí odkazu v patičce každého emailu, který od nás dostanete.

III. REGISTRACE A BEZPEČNOST PROFILU

 1. Zavazujete se, že nebudete na Skutečná liga zadávat žádné falešné informace o vlastní osobě a nebudete vytvářet profily pro cizí osoby bez jejich a našeho výslovného povolení.
 2. Nevytvoříte si více jak jeden fanouškovský profil. Kapelních profilů můžete mít více, každý však musí odpovídat pouze jednomu skutečně existujícímu projektu.
 3. Pokud deaktivujeme Váš profil, nevytvoříte si jiný bez předchozí konzultace s námi.
 4. Nebudete využívat Váš Skutečná liga fanouškovský či kapelní profil pro vlastní nebo cizí obohacení (zveřejňování reklamy atd.).
 5. Své osobní údaje a kontaktní informace profilu budete udržovat aktuální.
 6. Zvolíte si rozumné heslo, které nebudete nikomu sdělovat.
 7. Nebudete používat ochranné známky, logo a jiná označení Skutečná liga v jakékoliv podobě ani jakákoliv další označení použitá na Skutečná liga pro aktivity zde pořádané (např. označení rubrik, soutěží), bez předchozího písemného souhlasu z naší strany. Tento závazek se týká i použití mimo platformu Skutečná liga.
 8. Pokud si pro svůj profil vyberete název, který se kryje s jakýmikoliv aktivitami Skutečná liga, našich komerčních partnerů, či je z nějakého důvodu nárokován třetí stranou (majitel ochranné známky, dříve existující kapela atd.), vyhrazujeme si právo Váš profil zrušit včetně odstranění všech na něm umístěných informací a obsahu a uvolnit jeho název k další registraci bez předchozího upozornění.
 9. Kapelní profil, který nebude do půl roku po registraci splňovat stanovené podmínky pro aktivaci profilu, bude nenávratně smazán.

IV. PRÁVA K VKLÁDANÉMU OBSAHU

 1. Uživatel, který vkládá na Skutečná liga jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj Skutečná liga profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na Skutečná liga a jeho zpřístupnění dalším uživatelům Skutečná liga a jiným osobám (veřejnosti).
 2. V případě převzatých skladeb (coververzí) je možné umístit na svůj Skutečná liga profil pouze skladby nahrané v původním znění, tj. bez zásahu do hudby či textu.
 3. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Vašem profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit. Profily na Skutečná liga jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby Váš profil mohly sledovat pouze vybrané osoby.
 4. Umístěním obsahu uvedeného shora na Skutečná liga souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím portálu Skutečná liga, s tím, že nemáte z toho titulu vůči Skutečná liga či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.
 5. Odpovídáte za to, že jste sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovuje i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí. V případě profilů kapel je registrovaný uživatel povinen buď být nositelem práv, nebo být zástupcem ostatních tvůrců a nositelů práv.
 6. Provozovatel Skutečná liga nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení Vašich práv k obsahu, který jste umístili na Skutečná liga.
 7. Co se týká obsahu umístěného na Skutečná liga jinými uživateli, zavazujete se respektovat práva, jimiž je chráněn, a využívat ho pouze v mezích dovolených příslušným zákonodárstvím (obvykle v mezích osobní potřeby fyzické osoby).
 8. Jsme vděční za jakékoliv Vaše připomínky a podněty k fungování a vylepšení Skutečná liga, berte však na vědomí, že použitím Vašeho nápadu nebo Vámi zaslaného materiálu nevzniká Skutečná liga žádná povinnost Vám nápad nebo použití materiálu a v něm obsažených informací jakkoliv kompenzovat jeho předáním souhlasíte s jeho využitím za těchto podmínek, včetně podmínky bezúplatnosti. 

V. ZÁSADY UŽÍVÁNÍ A KOMUNIKACE 

 1. Nebudete na Skutečná liga umísťovat žádný obsah ani činit žádné akce, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob.
 2. Nebudete Skutečná liga využívat k nezákonným nebo nekalým aktivitám.
 3. Vámi umísťovaný obsah nebude propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity.
 4. Vámi umísťovaný obsah bude respektovat soukromí jiných osob.
 5. Nebudete slovně ani jinak obtěžovat jiné uživatele Skutečná liga (včetně zasílání nevyžádaných sdělení – spam).
 6. Nebude na Skutečná liga vkládat námi předem nepovolenou komerční komunikaci v jakékoliv podobě (vytváření profilů, komentáře na profilech, fotky, videa, skladby atd.).
 7. Nebudete na Skutečná liga vkládat osobní data jiných osob, kopie jakýchkoliv dokladů apod.

VI. BEZPEČNOST

Snažíme se udržet Skutečná liga co nejbezpečnějším a nejpřívětivějším místem pro všechny naše uživatele. Nemůžeme to ovšem nikdy stoprocentně garantovat. K tomu, aby byl Skutečná liga co nejbezpečnější, potřebujeme Vaši pomoc. Zavazujete se dodržovat následující podmínky: 

 1. Nebudete shromažďovat jakákoliv data o uživatelích Skutečná liga, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka, jako jsou softwaroví roboti apod.
 2. Nebudete na Skutečná liga vytvářet žádné pyramidové marketingové aktivity, ať již pro propagaci komerční služby či čehokoliv jiného, včetně vlastní kapely.
 3. Nebudete uploadovat viry či malware (ani obsah, u něhož si tím nejste jisti), stejně tak nebudete ani vkládat odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat.
 4. Nebudete napadat profily jiných uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem nejste Vy.
 5. Nebudete skrze své profily na Skutečná liga pořádat žádné soutěže bez předchozí konzultace s námi.
 6. Nebudete činit nic, co by mohlo ohrozit provoz webu Skutečná liga, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo připravené v administraci profilu, jsou zakázané.
 7. Nalezené chyby v systému nám nahlásíte a nebudete je zneužívat.

VII. PORUŠENÍ UŽIVATELSKÝCH PODMÍNEK

Skutečná liga respektuje práva všech svých uživatelů, stejně tak ale chrání i práva ostatních osob. To samé očekáváme i od Vás.

 1. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoliv Váš obsah, pokud se domníváme, že odporuje těmto Uživatelským podmínkám.
 2. Pokud se domníváte, že jsou jakkoliv porušena Vaše práva, napište nám na email poradatel@skutecnaliga.cz.
 3. Pokud byste opakovaně porušovali tyto Uživatelské podmínky, vyhrazujeme si právo zrušit Váš profil a zablokovat Vám přístup k Skutečná liga. Na to vás upozorníme e-mailem či zobrazeným textem při Vašem příštím přihlášení na Skutečná liga, takové upozornění však není podmínkou pro realizaci uvedeného opatření.

VIII. FUNKČNOST

 1. Je naším prioritním zájmem udržovat plnou funkčnost Skutečná liga, zdokonalovat a rozšiřovat jeho funkce a vytvářet uživatelsky komfortní prostředí.  Nepřebíráme však vůči uživatelům žádnou odpovědnost za splnění těchto podmínek. Neneseme odpovědnost za zachování obsahu umístěného na Skutečná liga a uživatel nemůže uplatnit žádné nároky z výpadků nebo omezení funkčnosti, ztráty dat, ukončení provozu a jiných podobných skutečností týkajících se Skutečná liga. Jsme oprávněni kdykoli ukončit provoz Skutečná liga.
 2. Vzhled a prezentace vašich profilů i celého portálu Skutečná liga se může změnit, buď jako celek například při redesignu nebo rozšiřování funkčnosti nebo i v závislosti na zařízení (napřiklad mobilní zobrazení apod.)

IX. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE ZA OBSAH

 1. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál Skutečná liga, jeho užití a nakládání s ním.
 2. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti Vašim akcím či Vámi umístěnému obsahu na Skutečná liga, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli Skutečná liga, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.
 3. Rovněž tak se zavazujete nahradit nám náklady spojené s úkony vyvolanými Vaším porušením Uživatelských podmínek (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení Vašeho jednání).
 4. Jsme poskytovatelem prostoru na webu, který se snažíme spravovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a který preventivně chráníme těmito Uživatelskými podmínkami. 

X. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Snažíme se udržet Skutečná liga aktivní, bez bugů a co nejvíce bezpečný. Přesto však Skutečná liga používáte na vlastní riziko. My Vám poskytujeme Skutečná liga tak, jak je, bez jakýchkoliv záruk toho, že se na stránkách nic nezmění a že ani celkové směřování a filozofie naší stránky se nemůže kdykoliv změnit. Nezaručujeme, že naše stránky jsou naprosto bezpečné a zabezpečené, ačkoliv se o to snažíme. Nejsme zodpovědní za ochranu Vašeho obsahu, který na Skutečná liga nahráváte. Nejsme zodpovědní ani za akce, obsah, informace nebo data poskytovaná třetími stranami. Souhlasem s těmito podmínkami se vzdáváte možnosti vyžadovat takovouto zodpovědnost po členech týmu Skutečná liga jakoukoliv soudní či jinou cestou. Všechny služby pro uživatele Skutečná liga jsou naprosto zdarma, vyhrazujeme si však právo kdykoliv jakoukoliv službu zpoplatnit, na což však budete dostatečně dopředu upozorněni.

Pokud nevynucujeme dodržování těchto podmínek na některých profilech v plné síle, neznamená to, že dáváme souhlas k porušování daného pravidla.

Jakýkoliv souhlas s konáním či povolení výjimky z Uživatelských podmínek musí být odeslán z oficiálního emailu Skutečná liga, v případě požadavku z naší strany i vytištěn a podepsán oběma stranami. V případě převodu provozování Skutečná liga na jiný subjekt nebo spojení s jiným subjektem práva a povinnosti vyplývající z Uživatelských podmínek přecházejí na nového provozovatele, včetně závazků do té doby vzniklých.

XI. ZMĚNY UŽIVATELSKÝCH PODMÍNEK

 1. Tyto Uživatelské podmínky mohou být kdykoli změněny.
 2. Aktuální verze Uživatelských podmínek je volně umístěná na Skutečná liga. Každý uživatel je sám odpovědný za sledování změn Uživatelských podmínek, aniž bychom byli povinni ho na změny zvlášť upozorňovat.
 3. Vyslovujete svůj souhlas s tím, respektovat Uživatelské podmínky v jejich aktuálním znění. Pokud jednáte jako zástupce dalších osob, vyslovujete svůj souhlas i za tyto osoby, které se zavazují Uživatelské podmínky respektovat.