Projekt „SKUTEČNÁ LIGA“

Skutečná liga je úspěšný talentový hudební projekt, který má za cíl vyhledat a podpořit začínající hudební skupiny a nalézt nové talenty, dále upozornit na ně české publikum, získat zájem široké veřejnosti případně producentů a dalších odborníků v oboru. Ukázat mladým lidem, že má smysl věnovat se něčemu navíc, rozvíjet sám sebe, navést ostatní na cestu k tvůrčímu a smysluplnému trávení volného času. 

Soutěž má již patnáctiletou tradici a od roku 2019 vstoupil do spolupráce s organizátory Středočeský kraj.  Zapojil se do financování a v roce 2019 se uskutečnila soutěž regionálně s názvem Skutečná liga Středočeského kraje 2019. V roce 2021 byla spolupráce se Středočeským krajem obnovena a připravuje se opětovné spuštění regionální soutěže pod názvem Středočeská Skutečná liga 2021.

Jako jediná soutěž v České republice umožňuje rozsáhlému počtu mladých hudebních kapel vzájemné měření sil bez nutnosti zasílat demo nahrávku, jejíž pořízení stojí nemálo finančních prostředků a neumožňuje objektivní a spravedlivé posouzení kvality hudebního uskupení.

Vzhledem k úspěchu projektu ve Středočeském kraji vznikla myšlenka na jeho rozšíření na území celé republiky, kterou podpořila Asociace krajů ČR. Skutečná liga byla prezentována na setkání asociace 16. září 2020 v Českých Budějovicích a následně obdržela její záštitu. Cílem organizátorů je v roce 2022 rozšířit Skutečnou ligu i do dalších krajů České republiky a uspořádat v každém kraji vlastní Skutečnou ligu. Vítězové z jednotlivých krajů by se následně utkali v celorepublikové soutěži.Benefitem pro regiony je, že mohou úspěšné účastnické mladé kapely využít při pořádání svých akcí, jak na úrovni krajů, tak i na úrovni měst a obcí. Vizí projektu je také představit krajské vítěze na společných koncertech tak, aby začínající kapely měly možnost nabrat zkušenosti a představit se široké veřejnosti v České republice.

Projekt v září 2020 získal záštitu Asociace krajů České republiky.