Propozice

Propozice talentové soutěže „Středočeská Skutečná liga 2024“

 1. Popis talentové soutěže, „Středočeská Skutečná liga 2024“

Projekt má za cíl vyhledat a podpořit začínající hudební skupiny a nalézt nové talenty ve Středočeském kraji. Dále upozornit české publikum na Středočeský kraj a jeho talenty, získat zájem široké veřejnosti, producentů a dalších odborníků v oboru.

Soutěž má také mladým lidem ukázat, že má smysl věnovat se něčemu navíc, rozvíjet sám sebe, motivovat je na cestě k tvůrčímu a smysluplnému trávení volného času. Jako jediná soutěž v České republice umožní rozsáhlému počtu kapel vzájemné měření sil bez nutnosti zasílat demo nahrávku, jejíž pořízení stojí nemálo finančních prostředků a která neumožňuje objektivní a spravedlivé posouzení kvality hudebního uskupení.

Talentová soutěž, „Středočeská Skutečná liga 2024“ je šesti kolová (tři základní kola, dvě semifinále a finále). Pořízené videonahrávky budou zveřejněny na webových stránkách projektu a samotní posluchači z řad veřejnosti budou moci hlasovat v internetové aplikaci, čímž se stanou partnery odborné poroty. Jednotlivá kola se uskuteční ve větších obcích Středočeského kraje za účasti široké veřejnosti jako tzv. Open Air akce. Porota vybere hudební skupiny, které mohou vystoupit v rámci hudebního programu akcí pořádaných městy ve Středočeském kraji i krajem samotným, které mohou reprezentovat Středočeský kraj v rámci republiky, v zahraničních partnerských městech atd.

 1. Přihlášení do soutěže

Přihlašování kapel do soutěže probíhá prostřednictvím portálu www.skutecnaliga.cz v profilu kapely a to od 15. 2. 2024 do 15. 5. 2024 do 23:59.

Kapela, která se chce do soutěže přihlásit musí být registrovaná na portálu www.skutecnaliga.cz a mít vyplněný kompletní profil.

Kapele se zobrazí jen ty soutěže, kde je spuštěno přihlašování a kde kapela splňuje regionální příslušnost, tady alespoň jeden její člen musí mít trvalý pobyt ve Středočeském kraji. Celorepubliková soutěž bude vždy přístupná pro všechny kapely.

Po přihlášení kapely do soutěže obdrží kapela email s instrukcemi, jak zaplatit přihlašovací poplatek do soutěže, který činí pro každou soutěž 1.000,- Kč.

Po kontrole zaplacení poplatku bude kapele odeslán email s pokyny, jak si vybrat termín a čas vystoupení v základním kole.

Kapela si vybere termín a čas vystoupení v základním kole. Tím je přihlášení dokončeno.

Kapacita soutěže je omezena na 30 kapel. Kapely, které přesáhnou kapacitu, nebo nestihnou termín přihlášek, a přesto mají zájem se soutěže zúčastnit pošlou email na poradatel@skutecnaliga.cz a tak se mohu stát náhradníkem.

 1. Průběh soutěže – popis kol

Zúčastněné hudební skupiny budou od prvního okamžiku soupeřit formou živých veřejných vystoupení s autorskou tvorbou (vlastní písně). Hodnoceny budou minimálně tříčlennou odbornou porotou. V rámci živých vystoupení odborná porota rozhodne o výsledném pořadí kapel. Pro vítězné skupiny budou připraveny hodnotné ceny, které muzikantům napomohou v dalším hudebním rozvoji.

Talentová soutěž, „Středočeská Skutečná liga 2022“ je organizovaná celkem do šesti samostatných kol, konkrétně se jedná o tři základního kola, dvě semifinále a finále. Doporučujeme, aby si kapely pozvaly na koncerty své příznivce a kamarády, kteří pomohou vytvořit lepší atmosféru a jistě zvýší energii kapely na pódiu.

V průběhu každého kola bude organizátory zajištěno streamování jednotlivých vystoupení soutěžících kapel na sociální sítě.

V každém kole budou pořizovány nové videonahrávky (kapela, která postoupí, je natáčena v každém kole soutěže až do finále). Pořízené videonahrávky budou zveřejněny na webových stránkách projektu.

V rámci soutěžního vystoupení v základním kole musí kapela dorazit na místo konání minimálně dvě hodiny před časem vystoupení. Osobně donese a předá organizátorům soutěže podepsané „propozice soutěže“ a vyplněný „formulář a seznam skladeb“.

V rámci soutěžního vystoupení v semifinálových kolech a ve finále se musí kapela dostavit na místo vystoupení minimálně jednu hodinu před zahájením prvního vystoupení. Na místě si zástupci budou losovat pořadí (časy) svých vystoupení, aby byla zaručena objektivita.

Každá kapela má v rámci každého kola 20 minut na nazvučení svých nástrojů. V rámci základních kol následuje 25 minut živého vystoupení. V rámci semifinálových kol trvá vystoupení jedné kapely 35 minut, ve finále je to 45 minut. V každém dalším kole musí kapela zahrát minimálně jednu novou skladbu. Délka vystoupení se může na základě rozhodnutí pořadatele měnit.

Součástí soutěže je i kategorie „JUNIOR“ do 19 let a v této kategorii se může přihlásit i kapela s neautorskou tvorbou či přímo Revival kapela (rivajvl). Juniorská kapela, která získá nejvíce bodů v základním kole, postupuje rovnou do finále.

Odborná porota hodnotí za pomocí bodového systému 0–10 celkový výkon kapely (hudební provedení, originalita, image, energie).

Z každého koncertu jsou pořízeny fotografie a další audiovizuální záznamy pro potřeby soutěže.

Základní kola proběhnou jako tři samostatné Open Air akce. Po vyhodnocení všech základních kol porota stanoví pořadí kapel a vítěze kategorie „JUNIOR“. V základním kole zahraje každá kapela minimálně pět vlastních skladeb mimo kategorii „JUNIOR“.

Semifinále proběhne jako dvě samostatné Open Air akce, na kterých vystoupí prvních 14 kapel z pořadí určeného porotou v Základním kole (každé semifinále 7 kapel). O přiřazení postupující kapely k jednomu z termínů semifinále rozhoduje pořadatel soutěže. Kapely jsou povinny se dostavit jednu hodinu před zahájením prvního vystoupení na místo, kde se za dohledu pořadatele a poroty provede losování pořadí vystoupení jednotlivých kapel. V semifinále zahraje každá kapela minimálně šest vlastních skladeb a v případě požadavku pořadatele i jeden cover.

Finále se zúčastní prvních 5 kapel vzešlých ze semifinále plus vítěz kategorie „JUNIOR“ ze základního kola (celkem tedy 6 kapel). Kapely jsou povinny se dostavit jednu hodinu před zahájením prvního vystoupení na místo, kde se za dohledu pořadatele a poroty provede losování pořadí vystoupení jednotlivých kapel. Ve finále každá kapela zahraje minimálně sedm vlastních skladeb a v případě požadavku pořadatele i jeden cover.

Odborná porota je vybírána zakladatelem a pořadatelem soutěže Lukášem Fouskem, který je zároveň předsedou poroty. Odborná porota se skládá z hudebních odborníků (producenti, skladatelé, kapelníci, zástupci labelů atd.).

 1. Podmínky přihlášení do soutěže

NEJSEM HUDEBNÍ PROFESIONÁL Do soutěže se mohou přihlásit pouze kapely, jejichž členové nemají hraní jako hlavní zdroj příjmů.

MÁM VLASTNÍ TVORBU Přihlášené kapely smějí soutěžit pouze s hudbou vlastní tvorby mimo kategorii „JUNIOR“. Musí mít připravených alespoň 5 vlastních písní. Dvě coververze jsou povoleny (vyžádány) v průběhu soutěže (viz „popis kol“).

NAŠE KAPELA MÁ MINIMÁLNĚ 2 ČLENY (Kapelou se rozumí minimálně dvoučlenná hudební formace).

KAPELA MUSÍ MÍT ALESPOŇ JEDNOHO ČLENA S TRVALÝM BYDLIŠTĚM VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. Jedná se o soutěž pořádanou ve spolupráci se Středočeským krajem a je pořádaná jako podpora volnočasových aktivit pro občany kraje.

BUDU DODRŽOVAT ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE A POKYNY POŘADATELŮ Přihlášené kapely musí dodržovat pokyny pořadatele ohledně místa a času svého vystoupení. Pokud si kapela bude vědoma faktu, že v určeném místě a času vystoupit nestihne, zavazuje se o této skutečnosti pořadatele včas informovat (minimálně 48 hodin před vlastním časem vystoupení), aby byl prostor pro zajištění náhradní kapely. Pořadatel si vyhrazuje právo kapelu, která nevystoupí v určeném čase a místě, ze soutěže vyloučit a nahradit ji jinou kapelou. Zpravidla se bude jednat o další kapelu podle hodnocení poroty.

BUDU HRÁT NA APARATURU, KTEROU DOSTANU K DISPOZICI Nástrojová aparatura bude dodána pořadatelem. Jakékoliv vlastní úpravy aparatury se musí vejít do časového prostoru přiděleného pro jednotlivou kapelu (viz výše každé kolo) tak, aby nebyl narušen časový harmonogram dne. Na místě jsou k dispozici kytarové aparáty.

DODRŽÍM REKLAMNÍ ZÁVAZKY Kapely jsou povinné označit na Facebooku Skutečné ligy „To se mi líbí“ a na Instagramu Skutečné ligy ji začít sledovat kliknutím na „Sledovat“. Podklady obdrží kapely emailem.

POKUD JE MI 19 LET, JSEM V KATEGORII JUNIOR Pokud vašemu nejstaršímu členovi v roce konání aktuálního ročníku soutěže ještě nebylo 20 let, spadáte do kategorie Junior, což má své výhody. Nejlépe hodnocená kapela v této kategorii v základním kole postupuje rovnou do finále!

BUDU SLEDOVAT SVŮJ E-MAIL Veškerá komunikace s kapelami je z organizačních důvodů vedena pouze elektronickou poštou, je tedy potřeba průběžně sledovat emailovou schránku.

V PŘÍPADĚ OCENĚNÍ v talentové soutěži Středočeská skutečná liga 2024 na prvních 10 místech v pořadí odborné poroty se soutěžící zavazuje, že Středočeský kraj bude moci v roce 2024 oceněné kapely využít při vlastních akcích a akcí jím zřízených příspěvkových organizacích bez nároku na honorář.

PŘIHLAŠOVACÍ POPLATEK DO SOUTĚŽE činí 1.000,- Kč.

VŠECHNA VYSTOUPENÍ JSOU VEŘEJNÁ A TEDY PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI I MÉDIÍM.

 1. Finále talentové soutěže „Středočeská Skutečná liga 2024“

Finálové vyhlášení se uskuteční v rámci slavnostního večera v některém z měst ve Středočeském kraji za účasti široké veřejnosti. V rámci tohoto finálového večera vystoupí 5 nejlepších kapel a vítěz kategorie Junior. Porota složená z odborníků v hudební oblasti, zástupců středočeského kraje, případně osobností ČR určí vítěze Středočeské skutečné ligy 2024, který získá cenu MTA (Music Talent Award).

Dále udělí ocenění v těchto kategoriích:

 • Kapela roku Středočeského kraje
 • Zpěvák roku Středočeského kraje
 • Zpěvačka roku Středočeského kraje
 • Image a projev roku Středočeského kraje
 • Cena diváků Středočeského kraje
 • Hudebník roku Středočeského kraje
 • Kytarista roku Středočeského kraje
 • Basák roku Středočeského kraje
 • Bubeník roku Středočeského kraje
 • Přínos k hudbě 2024 (skladatel, textař, zvukař, mecenáš, vydavatel apod.).

Lze doplnit o další ocenění např. cenu, Radního Středočeského kraje pro oblast kultury“ či cenu Hejtmanky Středočeského kraje“. Pro nejlepší kapely budou připraveny ceny MTA a atraktivní výhry, které budou průběžně doplňovány při vstupu nových partnerů.

 1. Závěrečná ustanovení

Agentura N.S.E.F. PRODUCTION s.r.o. si vyhrazuje právo do 4 měsíců po skončení 18. ročníku soutěže uzavřít se semifinalisty exklusivní smlouvu o zastupování těchto kapel. Agentura N.S.E.F. jako pořadatel, si vyhrazuje právo na užití záznamu uměleckého výkonu z libovolného kola soutěže Středočeská Skutečná liga 2024 za účelem vydání nosiče zvuku nebo obrazu, či internetové a televizní prezentace. Případné vydání nosiče zvuku či obrazu nezakládá nárok na finanční či jinou formu odměny pro účastníky soutěže. Autoři i účinkující se v rámci soutěže vzdávají práva na jakýkoliv honorář či nároků na autorskou odměnu.

Skupiny, které jsou zastupovány OSA nebo jinými autorskými organizacemi, musí tuto skutečnost uvést ve své přihlášce do soutěže. Současně se kapely výslovně zavazují přihlášením do soutěže, že před tím, než s nimi bude zahájeno natáčení videí z průběhu soutěže, uzavřou s N. S. E. F. Production s.r.o. písemnou dohodu, která upraví autorská práva k audiovizuálnímu záznamu včetně jeho používání na webu soutěže a webových stránkách jednotlivých kapel tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob včetně autorských organizací jako je např. OSA a další. Pokud kapela takovouto dohodu neuzavře, bude se moci zúčastnit soutěže jen za té situace, že členové poroty nebudou provádět hodnocení kapel tak zvaně na dálku, tedy formou zhlédnutí a vyjádření se k audiovizuálnímu záznamu. Agentura N.S.E.F. Production s.r.o. si dále vyhrazuje nakládat s audio i video záznamy, skupin pořízenými v průběhu soutěže Středočeská Skutečná Liga 2024, dle svého uvážení a časového omezení.

Pokud je v daném kole přípustná či vyžádaná coververze, musí ji kapela uvézt ve svém playlistu. Pokud toto ustanovení nebude dodrženo, pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit kapelu ze soutěže či odstoupit od svých závazků.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram a místo konání soutěže.

Podáním přihlášky do soutěže Středočeská Skutečná liga 2022 vyslovuje současně přihlášená hudební skupina i její jednotliví členové souhlas s tím, aby společnost N.S.E.F. Production použila veškerých dat, obsažených v přihlášce, ke komerčním účelům, zejména k vytvoření databáze účastníků a jejímu používání pro zasílání komerčních sdělení a reklamních informací i dalších dokumentů a zpráv.

Sledujte pravidelně stránky, kde budou detaily soutěže průběžné doplňovány.

Za Středočeskou Skutečnou ligu 2024 Vám přeje hodně štěstí

Lukáš Fousek, ředitel soutěže

Copyright ©2024 N.S.E.F. Production – Všechna práva vyhrazena